Hiri behatokia

Hiri Behatokiaren funtsezko helburua da udalerri eta agentzietako egoerari buruzko azterketa eta diagnosi iraunkorra egitea, ikuspegi orokorra eskaintze aldera, jarduera sozioekonomikoa bultzatuko duten eta gizarte egoeraren garapena erakustea ahalbidetuko duten ekintza planak eta estrategiak finkatzearren, jarduera desberdinak gizartearen beharrei egokitzeko asmoz.

Hiri Behatokiak udalerrietako eta horien inguruneko eskualde eta enpresa garapenerako funtsezkoak eta estrategikoak diren toki beharrak antzemateko tresna gisa dihardu, dagoen informazio sozioekonomiko guztia bilduz, aztertuz, ikertuz eta zabalduz.